KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120)
Podwozie parowozu

wózek Kraussa-Helmholtza 


Wózek Kraussa-Helmholtza
Jest to wózek toczny skonstruowany w 1888 roku przez
Ryszarda von Helmholtza, głównego inżyniera fabryki Kraussa. Oś toczna wózka połączona jest z osią wiązaną parowozu poprzez dźwignię. W czasie jazdy po łuku wychylenie osi tocznej powoduje przesunięcie osi wiązanej w przeciwną stronę. W ten sposób równoważona jest siła odśrodkowa działająca na oś wiązaną na łuku, co daje w efekcie znacznie mniejsze zużycie obręczy kół i szyn.

Jego zalety są szczególnie widoczne na liniach o ciasnych łukach (górskich i lokalnych ) oraz na kolei wąskotorowej.

Źródła: Steam Index: locomotive history