KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120)
Parowozy pospieszne eksploatowane w Polsce

Eksploatowane w Polsce przed II Wojną Światową parowozy pospieszne pochodziły głównie z Prus (288 szt.) i Austro-Węgier (86 szt.). Chrzanowski Fablok wyprodukował od 1931 r. 98 szt. serii Pt31 i dwie sztuki serii Pm36, a poznański Cegielski trzy sztuki serii Pu29. Po wojnie wróciło do Polski 276 maszyn (w tym trzy nowe serie Pt1, Pm2 i Pm3). Do tego doszło 180 szt. serii Pt47 z Fabloku.

Pm36-1. Fotografia ca 1939 r.
Seria PKP Pochodzenie AAET Producenci Lata produkcji ilość w Polsce Ozn. niemieckie Tender
Kraj Seria -1939 1945+ DRG DR/DB
Pc1 Prusy S1 1B n2 Hanomag, Schwartzkopff, Schichau 1890-1898 14 - 12.70 12C1
Typu znormalizowanego: M III-2. 1920: S1 PKP Pc1-1 do 14. Wycofane przed 1930.
Pd1 Prusy S2 (S3) 2'B n2(v) Schwartzkopff 1950 1892 1 - 13.3 15C1
1892: Berlin 1, 1903: Posen 1, 1906: Wymieniony silnik na sprzężony i zmiana serii na S3 Posen 201, 1920: S3 PKP Pd1-2, 1941: DRG 13 304, 1944:+
Prusy S3 2'B n2v Hanomag, Schwartzkopff, Schichau 1893-1904 91 18 13.0 13.3 22D1
Znormalizowane: M III-2b. 1920: S3 PKP Pd1-1 do Pd1-86 i Pd1-1Dz do 3Dz. Ostatni wycofano w 1951.
Prusy S3 (S5.2) 2'B n2v Schichau 1905 3 - 13.6 13.3 22D1
Znormalizowane: M III-2c (tzw. wzmocnione S3). W 1911 w KED Bromberg nie zmieniono im serii na S5.2. 1920: S3 PKP Pd1-87 do 89. Powinny być w serii Pd4. Pd1-87, 1939: DRG 13 338, 1955: PKP+. Pd1-88 ? (prawdopodobnie wycofany przed 1939). Pd1-89, 1939: DRG 13 303, 1944: zaginął.

Źródła: Eisenbahn Journal, Ingo Hütter: Locomotive Database, Wikipedia-de, Tomasz Gałka: www.locomotives.com.pl, Wojciech Lis: www.parowozy.com.pl, Tomisław Czarnecki: Wciąż pod parą.